STBN

Stichting Thuisbevalling Nederland (STBN) zet zich in voor een gezonde organisatie van de geboortezorg in Nederland. 
STBN ondersteunt verloskundigen bij het opzetten van bevalcentra, geboortehuizen en prenatale screeningcentra. De KNOV heeft regelmatig gesprekken met STBN. 

De KNOV heeft zich samen met STBN en de regionale ondersteuningsstructuren (ROS) , sterk ingezet om het screeningsprogramma downsyndroom en Structurele Echoscopische Afwijkingen op een kwalitatief goede manier uit te voeren in de eerste lijn.