Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie, een samenwerkingsverband van de eerstelijnsorganisaties InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT, bundelen hun krachten in het zogenaamde Eerstelijns overleg. Zij dragen bij aan een oplossing voor het stijgen van de zorgvraag en het krimpen van beschikbare middelen. Uitgangspunt hierbij is het stimuleren van elkaars kerntaken en vaardigheden, en de visie dat de beroepsgroepen complementair zijn aan elkaar. 

De eerstelijnsberoepsgroepen hebben in 2013 het Pact van Garderen gesloten. Hierin is hun gemeenschappelijke ambitie geformuleerd: zorgen voor de beste zorg in de buurt in Europa. Samenwerking, taakverdeling en coördinatie van eerstelijnszorg in de buurt staan hierbij centraal.