Kraamzorgorganisaties

De kraamzorgsector heeft in de afgelopen jaren een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Doordat de kraamzorg nu zoveel beter georganiseerd is, kan de sector beter sturen op kwaliteit en zichzelf sterker neerzetten. De volgende partijen nemen hier een belangrijke en richtinggevende rol in: 

  • Het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) 
    Opgericht in 2012. Het KCKZ is tot stand gekomen door samenwerking tussen ActiZ en BTN, en de NBvK (beroepsvereniging voor kraamverzorgenden). Het KCKZ zorgde voor de komst van het kwaliteitsregister en accreditatiesysteem. Kraamverzorgenden kunnen hierdoor hun deskundigheid op peil houden en aantonen dat zij voldoen aan de eisen van de beroepsgroep. Ook introduceerden zij de landelijke protocollen kraamzorg. 

  • Bo Geboortezorg 
    Opgericht in 2016, vanuit een fusie van Actiz en BTN. Bo Geboortezorg is de brancheorganisatie van (kraam)zorgorganisaties. Bo behartigt hun belangen, ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering en stimuleert onderzoek en samenwerking. Daarnaast faciliteren ze kraamzorgorganisaties bij het leveren van optimale, doelmatige en hoge kwaliteit van geboorte- en kraamzorg waarbij de klant centraal staat. 

  • Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg  
    De Nederlandse Beroepsvereniging voor de Kraamzorg (NBvK) komt op voor de belangen van kraamverzorgenden en zorgen voor een stevige positie van kraamverzorgenden in de geboortezorg. De vereniging is actief op het gebied van de beroepsinhoud maar ook op het gebied van collectieve en individuele arbeidsomstandigheden, zowel in loondienst als voor zzp-ers.