Babyconnect

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind. 
VIPP Babyconnect is het landelijke versnellingsprogramma dat de geboortezorg helpt digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling, te realiseren in de regio. VIPP Babyconnect wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Het programmabureau van Babyconnect kan regio’s ondersteunen bij de subsidieaanvraag, financiële administratie, communicatie, kennisdeling en de implementatie. Via de landelijke werktafels houden de KNOV en Babyconnect elkaar op de hoogte van wat er speelt bij de achterban en wat er speelt rondom het programma. De KNOV werkt samen met Babyconnect om het programma op praktijkniveau te implementeren en organiseert hiervoor o.a. webinars. 

Meer informatie