Midwifery Research Network

Midwifery Research Network Netherlands (MRNN) is het netwerk voor onderzoek in de eerstelijns verloskunde. Het doel is om het verloskundige onderzoek (Midwifery Science) in Nederland te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Het streven is verbetering van kwaliteit van zorg door het verbinden van praktijk, onderzoek en onderwijs. Onderzoek is belangrijk voor de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland. Verloskundigen committeren zich om evidence based te werken. Zij zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en vertalen die naar hun zorgverlening. 

Het MRNN is een netwerk voor verloskundig onderzoek. Het netwerk: 

  • Faciliteert voor wetenschappelijk onderzoekers een structuur van verloskundigenpraktijken die meewerken aan wetenschappelijk onderzoek (dataverzameling); 
  • Wil verloskundigen bij wetenschappelijk onderzoek betrekken; 
  • Wil dat alle verloskundigenpraktijken met enige regelmaat in wetenschappelijk onderzoek participeren, waardoor het werk over alle praktijken wordt verdeeld. 

Samenwerkende partijen