NIVEL

Stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg – het Nivel – is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk. Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dit doen zij met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken in de zorg met groot maatschappelijk belang.

De registratie van verloskundigen is één van de langstlopende projecten van het Nivel. In 1983 is het gestart met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het doel van de Nivel-registratie van verloskundigen is informatie te verzamelen over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep in Nederland. De verzamelde gegevens worden openbaar gepubliceerd en kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van beleid en ander onderzoek naar de positie en arbeidsmarkt van verloskundigen.  

Elk jaar worden hiervoor opnieuw gegevens verzameld onder praktiserende verloskundigen en afgestudeerde verloskundigen, ook in samenwerking met de opleidingen voor verloskunde. Deze gegevens worden uiteindelijk gebruikt om antwoord te geven op vragen als: 

  • Hoeveel verloskundigen zijn in Nederland werkzaam? 
  • Wat is de leeftijdsopbouw? 
  • Wat is de praktijkvorm? 
  • Welk deel van de verloskundigen is klinisch werkzaam? 
  • Hoe is de spreiding van de beroepsgroep over Nederland? 

Recente peilingen 

Meer informatie