Registers

Door de KNOV zelf worden twee registers beheerd: het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het Basisregister Echoscopie. Verloskundigen kunnen ook te maken krijgen met het Versieregister en het BIG-register.

Ontwikkelingen Kwaliteitsregister basisechoscopie 

Op basis van een eerdere intentieverklaring zijn de KNOV en de BEN erin geslaagd te komen tot gezamenlijke afspraken met het oog op verdere verbetering en optimalisatie van de kwaliteit van de obstetrische basisechoscopie in Nederland. De KNOV en de BEN hebben ervoor gekozen één toekomstbestendig kwaliteitsregister in te richten. Het huidige kwaliteitsregister basisechoscopie, zoals opgezet, beheerd en uitgevoerd door de BEN is de basis voor dit register. Nieuw is dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die kwaliteitsnormen ontwikkelt, toetst bij de afzonderlijke beroepsgroepen en deze uiteindelijk in consensus vaststelt. De huidige normen van het BEN-register zijn de basis voor het kwaliteitsregister, waaraan in 2022 niets verandert. In een animatie leggen we het proces visueel uit. In onderstaande afbeelding staan de afspraken tussen de KNOV en de BEN.


Keurmerk voor bevalcursussen

De KNOV is bezig met het ontwikkelen van een keurmerk voor bevalcursussen. Met een keurmerk kunnen professionals uit de geboortezorg laten zien dat hun cursus voldoet aan een aantal criteria en daarmee van kwalitatief hoog niveau is. Daarmee draagt het keurmerk bij aan de beste geboortezorg!

Werkgroep  

Een KNOV-werkgroep houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van het keurmerk. Daarnaast wordt het draagvlak gepeild bij verloskundigen en andere partners.