SOV

De SOV wil de onderlinge afstemming en samenwerking van de Nederlandse opleidingen tot verloskundige bevorderen. De samenwerking richt zich onder meer op de aanmelding en selectie van studenten en op gemeenschappelijke onderwijsbelangen in relatie tot de Rijksoverheid, waaronder het ministerie van VWS en OCW. Ook richt de SOV zich op samenwerking met organisaties zoals de NVOG, het NIVEL, het capaciteitsorgaan, VSNU en internationale organen.   
 
Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige. Hier worden onderzoeksresultaten op het gebied van midwifery science tijdens het tweejaarlijks congres gepresenteerd en gebundeld in een jaarindex.