Overeenkomsten

Verloskundigen sluiten regelmatig overeenkomsten. Zo kunnen verloskundigenpraktijken een samenwerking aangaan in de regio waarvoor een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld of kunnen ze algemene voorwaarden van een externe partij voorgelegd krijgen. Bij vragen over het afsluiten en de inhoud van overeenkomsten kan een beroep gedaan worden op de juridische kennis van de KNOV. 

Modelovereenkomsten  

De KNOV maakt en onderhoudt verschillende (model)overeenkomsten  die voor leden nuttig kunnen zijn voor hun beroepsuitoefening en praktijkuitvoering, bijvoorbeeld de model-toelatingsovereenkomst ziekenhuis van de KNOV en NVZ of de modelovereenkomst maatschap
Ook ondersteunt de KNOV haar leden met modellen voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten met verloskundigen, praktijkassistenten en verloskundig echoscopisten. 

Verzekeringen

Het aangaan en beheren van (mantel)overeenkomsten van (collectieve) verzekeringen, waaronder het pensioen, wordt door de KNOV gedaan als service voor de leden.  

Cao's 

De KNOV brengt advies uit over de arbeidsvoorwaarden van verloskundigen werkzaam in een klinische setting bij cao-onderhandelingen.  

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Oproepen

Agenda