Bestuur

Het bestuur is als team gezamenlijk verantwoordelijk voor alle dossiers binnen de KNOV en stelt hiervoor duidelijke kaders op. Het bestuur stuurt op proces, toetst de voortgang en de resultaten voor de leden, zonder zich in de organisatie of uitvoering te mengen. Ook zijn ze het klankbord van de directeur en de organisatie van de KNOV. 

Het bestuur van de KNOV bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, waarvan tenminste de helft plus één gewoon lid (geen aspirant-lid of erelid) is van de vereniging. Zij worden gekozen door de ALV. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende vijf leden: 

 
Carola Groenen, voorzitter 
Gekozen in juni 2019 

Carola was tot 2002 werkzaam als verloskundige in Etten Leur en in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Vanaf die tijd vervulde ze (project)management- en bestuursfuncties in de geboortezorg. Carola werkt aan de afronding van haar promotieonderzoek over samenwerken in de geboortezorg. 

'Ik zet me in voor meer aansluiting en ondersteuning vanuit de KNOV in de regio’s. Zo brengen we de maatschappelijke meerwaarde van verloskundigen aan de landelijke tafels stevig in en zorgen we voor een grotere rol van zwangere vrouwen bij verloskundige zorg.' 

 
 

Berteld Kok, bestuurslid en vice-voorzitter
Gekozen in juni 2018, herbenoemd voor een periode van 3 jaar in juni 2021

Berteld Kok werkt al meer dan 25 jaar als verloskundige in Noord-Holland. Ze heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in regionale samenwerkingsverbanden. Sinds het voorjaar van 2017 werkt Berteld als belangenbehartiger en regio-ondersteuner bij de KNOV. 

'Ik wil bijdragen aan een inspirerend bestuur, dat actief en gericht innovaties en best practices in de regio ondersteunt. Ik wil continuïteit garanderen van het ingezette vraaggestuurde beleid om te komen tot sterke verloskundige organisaties in elke regio en een beleidsbepalende KNOV in de geboortezorg.' 

 

Sophie Six, bestuurslid  
Gekozen in juni 2019 

Sophie Six is verloskundige bij Verloskundigen 101 in Amsterdam en sinds 2015 praktijkhouder. Naast haar werk als verloskundige heeft Sophie zes jaar gewerkt als bestuurslid EVAA (Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland), waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Als voorzitter EVAA zette zij zich onder andere in voor de samenwerking met andere regio’s. 

'Voor het vormgeven van integrale geboortezorg moeten we als verloskundigen een ontwikkeling doormaken naar uitgebreidere verantwoordelijkheid, waarvoor we de benodigde bekwaamheid en bevoegdheid moeten opdoen. Dit kunnen wij als verloskundigen, daar ben ik van overtuigd. Als bestuurslid zie ik het als mijn taak verloskundigen hierin te ondersteunen, zodat onze gezamenlijke visie in elke regio toepasbaar is.' 

 

Kees Erends, bestuurslid en penningmeester
Gekozen in juni 2021

Kees Erends heeft ruime financiële ervaring, onder meer als penningmeester van de Stichting klachten en geschillen Zorgverzekeringen, directeur zorginkoop bij Achmea Zorg, als voorzitter van de RvC van een grote regionale Rabobank en als jarenlang lid van de Raad van Bestuur van de ’s Heerenloo zorggroep. Na zijn pensioen volgde Kees een opleiding voor ervaren toezichthouders aan het Erasmus governance institute. Kees is van oorsprong huisarts en heeft enkele jaren als huisarts de verloskunde beoefend. 

‘Het is mooi hoe de verloskundige zorg in Nederland vormgegeven is. Het is van groot belang dat (zwangere) vrouwen zelf kunnen kiezen wat voor zorg en begeleiding zij rondom hun eigen zwangerschap wensen. Deze moet goed toegankelijk en van een hoge kwaliteit zijn. Zwangerschap is een ‘window of opportunity’ voor een gezonde leefstijl en een kansrijke start!'