LWBO

De Landelijke Werkgroep Buitenschools Onderwijs is een gezamenlijke werkgroep van de opleidingen Verloskunde in Nederland. Samen met de KNOV houdt de SOV zich in deze werkgroep bezig met alle aspecten van het opleiden in het verloskundig werkveld. Bijvoorbeeld door het aanbieden van actuele richtlijnen voor het bieden van stage tijdens de coronapandemie. Ook het verzorgen van de landelijke scholing Stagewerkbegeleiding is het werk van deze werkgroep.