IVOZ & PLAZA

Het I-VOZ staat voor Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars. In dit overleg worden actuele zaken doorgenomen die met de verzekeraars moeten worden besproken. Denk aan zaken in het inkoopbeleid en overeenkomsten die een belemmering kunnen vormen in de contractering. Er wordt een agenda bepaald en er worden vertegenwoordigers aangewezen die deelnemen aan het VOZ. Er zijn vier I-VOZ-zen, namelijk Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. 
 
In het PLAZA (platform algemene zaken) komen de leden uit de vier I-VOZ-en samen om onderling informatie uit te wisselen over de stand van zaken met de verzekeraars.Wil je als verloskundige graag meedenken in een Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (I-VOZ) en is er nog geen vertegenwoordiging vanuit jouw regio? Dan kun je je aanmelden door contact op te nemen met onze helpdesk via MijnKNOV. Ook voor vragen kun je bij de helpdesk terecht.