Verloskunde wereldwijd

Wereldwijd zien we grote verschillen in de zorg voor zwangeren, moeder en kind.  Zo zijn er in grote delen van Sub-Sahara-Afrika, Azië en Zuid-Amerika onvoldoende verloskundigen en kan er bij complicaties vaak geen gynaecoloog worden ingeschakeld. Het andere uiterste zien we in de meeste Westerse landen: hier is soms vanaf het begin al een gynaecoloog betrokken bij de begeleiding en de hoeveelheid (onnodige) medische interventies vraagt veel aandacht.  
 
Unieke positie van Nederland 
Nederland neemt wereldwijd een speciale positie in met het behoud van de fysiologie en een goed georganiseerd verloskundig systeem. Hierbij begeleidt de verloskundige de zwangerschap, baring en kraambed, signaleert mogelijke risico’s en schakelt bij complicaties onmiddellijk specialistische medische hulp in. 

Informatiepakket Midwifery in the Netherlands 
Voor buitenlandse verloskundigen is er een informatiepakket beschikbaar over het Nederlandse systeem rond geboortezorg.