Discriminatie

  • De KNOV hoort en verstaat het protest van burgers die zich uitspreken tegen structurele uitsluiting, benadeling, en achterstelling op basis van bijvoorbeeld huidskleur, achtergrond, gender, seksualiteit en functiebeperking. Wij spreken ons uit en kijken zelf ook in de spiegel. De KNOV zet zich in voor een geboortezorg waarin verschil niet leidt tot onrecht. Daarom luisteren en reflecteren wij. Reflecteren op en lering trekken uit het verleden, het handelen, de structuren en vooroordelen binnen de beroepsorganisatie en de geboortezorg. We gaan actief in gesprek met leden, opleidingen, medewerkers en andere betrokkenen die discriminatie ervaren. 

  • De KNOV ondersteunt en onderschrijft dat onderzoek en onderwijs nodig is om beter te begrijpen hoe discriminatie doorwerkt in de geboortezorg om tot passende acties te komen. De KNOV nodigt iedereen uit hierover mee te denken en deel te nemen. Ook nodigt de KNOV alle verloskundigen, opleidingen, onderzoeksafdelingen en andere betrokkenen verbonden aan de KNOV, uit mee te doen in dit proces, door het gesprek over discriminatie aan te gaan, te luisteren, zich te informeren, te leren, te reflecteren en actie te ondernemen om discriminatie te bestrijden.’ 

Dit standpunt is opgesteld samen met leden, en in het bijzonder Bahareh Goodarzi. De KNOV onderschrijft ook dit statement tegen racisme dat International Confederation of Midwives (ICM) in juli 2020 publiceerde.  

Lees ook: Institutioneel racisme in de geboortezorg is dodelijk