CTG (antenatale)

Laatste update: 20 november 2021
Plaatsingsdatum: 26 augustus 2021

CTG nu ook in eerste lijn

Zorginstituut Nederland heeft in 2021 het besluit genomen dat een antenataal CTG voortaan ook in de eerste lijn uitgevoerd kan worden onder een aantal strikte randvoorwaarden. Zo moet er voldaan worden aan de Professionele standaard antenatale CTG in de eerstelijns verloskundigenpraktijk. Deze standaard is mede ontwikkeld door ervaringen opgedaan in de drie pilotregio’s in een bijzondere samenwerking met de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. Als een verloskundige voldoet aan de voorwaarden in deze standaard, kan zij dit kenbaar maken in een register wat hiervoor binnen de KNOV wordt ingericht. De zorgverzekeraar kan dit inzien en kan op basis daarvan een contract aangaan met de verloskundige. De KNOV heeft zich hiervoor sterk ingespannen omdat deze zorg een succesvol voorbeeld is van Juiste zorg op de juiste plek en dankt alle betrokkenen in de drie regio’s en daarbuiten die dit mogelijk hebben gemaakt.