Positieve gezondheid

Laatste update: 18 januari 2022
Plaatsingsdatum: 21 september 2021

Bij Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Door een bredere kijk op gezondheid spreek je de eigen regie van mensen aan en versterk je hun veerkracht om met uitdagingen in het leven om te gaan. 

‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' - Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid

In de visie van de KNOV is opgenomen dat verloskundigen handelen vanuit Positieve Gezondheid. Door vanuit deze visie een vrouw te begeleiden krijgt zij een brede kijk op haar eigen welzijn en gezondheid en is ze beter in staat haar eigen wensen te bepalen, te bespreken en er mee aan de slag te gaan.

Meer zien over Positieve Gezondheid?

Wil je meer weten over het nut van werken vanuit de Positieve Gezondheid? Bekijk dan onze infographic of laat je inspireren door de grondlegger van Positieve Gezondheid, Machteld Huber. Zij gaf op de ledendag van 25 juni 2021 een prachtige presentatie.

Implementatie Positieve Gezondheid

Het project implementatie Positieve Gezondheid in de verloskundige zorg is in 2021 vooral gericht op het trainen van verloskundigen in het werken met Positieve Gezondheid. Daarnaast krijgen de deelnemers intervisie aangeboden om Positieve Gezondheid levend te houden. In 2022 zal de nadruk liggen op het meten van de ervaren Positieve Gezondheid onder zwangeren in samenwerking met de getrainde verloskundigen. Bij het project is een klankbordgroep Experts als adviseurs betrokken, met verloskundigen die al sinds 2019 werken met Positieve Gezondheid in de praktijk en andere stakeholders. Voor vragen of meer informatie over het project mail naar positievegezondheid@knov.nl