Oproep

11 mei 2022

De Privacy Commissie komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Naast een onafhankelijke voorzitter bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van KNOV, LHV, NVK, NVOG en NVVP, ondersteund door een gezondheidsjurist. Iedere partij heeft twee afgevaardigden: een lid en een plaatsvervangend lid. Een plaatsvervangend lid neemt in principe alleen deel aan de vergaderingen als het eerste lid niet kan. Wel ontvangt het plaatsvervangend lid altijd alle stukken en informatie en mag hij/zij zeker ook zijn/haar mening geven op de stukken en e-mails.

Voor de functie plaatsvervangend lid zoekt Perined een verloskundige met interesse in privacy-gerelateerde zaken. Een juridische achtergrond is niet nodig. Leden die een vergadering bijwonen, ontvangen hiervoor vacatiegeld.

Wat is de Privacy Commissie?

De Privacy Commissie houdt toezicht op het gegevensbeheer voor de registraties en gegevensverzamelingen en -verwerkingen waar Stichting Perined volgens de AVG verantwoordelijk voor is. Het gegevensbeheer moet zorgvuldig plaatsvinden, zodat de privacy van geregistreerde personen en instellingen gewaarborgd is en gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Het gegevensbeheer kent zowel organisatorische als technische maatregelen die beide aan alle eisen voor privacy moeten voldoen.

Wat doet de Privacy Commissie?

De Privacy Commissie adviseert het bestuur van Perined gevraagd en ongevraagd over te nemen maatregelen voor de bescherming van geregistreerden, de privacy van zorginstellingen en de eisen die dit aan de registratie stelt. Hierbij kun je denken aan: meedenken over een reactie vanuit Perined op recente privacy ontwikkelingen, toetsing van gegevensaanvragen, meedenken en controleren van privacy gerelateerde zaken over de ISO 27001 en NEN 7510 (waarvoor Perined gecertificeerd is). Af en toe worden er via de e-mail vragen gesteld aan de Privacy Commissie die niet tot de volgende vergadering kunnen wachten.

Meer informatie over deze functie?

Neem dan contact op met Linda Vis, functionaris voor de gegevensbescherming Perined: fg@perined.nl. Wil je deelnemen aan de commissie, stuur dan een bericht naar Bob Radder, senior programmamanager Innovatie & ICT: bradder@knov.nl