Oproep

25 juli 2022

Op korte termijn zal op initiatief van de KNOV gestart worden met de ontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijn Prenatale Begeleiding. Het doel is om binnen 15 maanden een herziene en multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen met de KNOV als penvoerder. Op dit moment zoeken we verloskundigen die willen deelnemen aan de werkgroep.

Wie we zoeken:

2 eerstelijns verloskundigen
1 klinisch verloskundige

Wat wordt er verwacht van een werkgroeplid?

- Je hebt geen conflicterende belangen, die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
- Je bereidt voor, en woont werkgroep vergaderingen bij (8 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur);
- Je hebt ervaring met het selecteren van literatuur;
- Je leest en beoordeelt conceptteksten; 
- Je informeert en raadpleegt de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

Wat we jou bieden

Werkgroepleden krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten á €41,25 per uur. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed.

Praktische informatie

De data van de bijeenkomsten zullen in samenspraak met de afgevaardigde werkgroepleden worden ingepland. We kijken vol belangstelling uit naar jullie reacties.
Aanmelden kan tot 1 september 2022 bij Imara Wilsens, iwilsens@knov.nl.