Oproep

02 juli 2022

Beste collega’s,

Op korte termijn zal op initiatief van de KNOV gestart worden met de ontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijn Prenatale Begeleiding.
Het doel is om binnen 15 maanden een herziene en multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen met de KNOV als penvoerder.

Op dit moment zijn wij bezig met het samenstellen van de werkgroep en graag willen we jullie uitnodiging om daarin te participeren.
We zijn op zoek naar 2 eerstelijns verloskundigen en 1 klinisch verloskundige die zitting zouden willen nemen in de werkgroep.

Als werkgroeplid wordt het volgende van je gevraagd:
- geen conflicterende belangen te hebben, die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
- het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen
  (8 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur);
- het selecteren van literatuur;
- het lezen en beoordelen van conceptteksten; 
- het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

Werkgroepleden krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten à €40 per uur. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed.
De data van de bijeenkomsten zullen in samenspraak met de afgevaardigde werkgroepleden worden ingepland.

We kijken vol belangstelling uit naar jullie reacties.
Aanmelden kan tot 1 september 2022 bij Imara Wilsens, iwilsens@knov.nl.

Een zonnige zomer toegewenst!