Oproep

09 mei 2022

In 2019 is de ontwikkeling van de richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen op initiatief van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) gestart. De KNOV is gevraagd de conceptrichtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen te becommentariëren.

Bij het herzien van de Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (CBO, 2008), de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010) en de bijbehorende addenda is gekozen deze samen te voegen tot een nieuwe overkoepelende richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. Hierbij is ervoor gekozen om het kinderdeel en volwassenendeel apart op te nemen in deze richtlijn. Het kinderdeel is in 2021 ter beoordeling voorgelegd.

Graag vragen wij je uiterlijk 1 juni 2022 de concepttekst te beoordelen en het commentaarformulier te mailen naar Imara Wilsens via iwilsens@knov.nl. De documenten zijn na inloggen zichtbaar.