Oproep

06 juli 2022

In 2017 is het kwaliteitsdocument “Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie of vergelijkbare omstandigheden” verschenen. Een addendum bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) -richtlijn, uitgebracht door de KNOV en heeft de eerdere handreiking reanimatie vervangen.

Dit document zal worden herzien naar aanleiding van wijzigingen in de Europese richtlijnen en de richtlijn van de NRR.

De KNOV is op zoek naar werkgroepleden die in een meelezende rol willen deelnemen aan dit project. Wij zoeken twee eerstelijns en twee tweedelijns verloskundigen (met een MCs) en affiniteit met het onderwerp.

De ingeschatte tijdsbesteding voor deze werkgroep zal ongeveer 10 uur bedragen in de maanden september en oktober van dit jaar.

Graag horen we op welke manier er binnen jouw regio wordt omgegaan met reanimatie van de de pasgeborene en wat daarbij de uitdagingen zijn. Zijn er voorbeelden uit de regio, zoals: hoe wordt omgegaan met reanimatie met intact houden van de navelstreng? Wij sluiten graag aan bij de kennis en vragen uit de regio.

Wil je deelnemen aan deze werkgroep of input geven over het onderwerp?

Meld je dan vóór 15 juli aan. Voor aanmelding of vragen kun je terecht bij Else Vooijs (projectleider) evooijs@knov.nl