Oproep

20 juni 2022

Het bespreekbaar maken van een kinderwens of anticonceptie bij cliënten met verminderde gezondheidsvaardigheden, een taalachterstand of een andere culturele en/of geloofsovertuiging kan lastig zijn. Door de jaren heen zijn hiervoor veel verschillende tools, folders, protocollen en leidraden beschikbaar gesteld, maar welke werkt er nu echt voor jou en je cliënt?  

Tijdens het project ‘Voorkomen van onbedoelde zwangerschappen in achterstandswijken’ werken Rutgers en de KNOV samen om in kaart te brengen welke beschikbare tools het best ingezet kunnen worden tijdens een gesprek.

Jouw kennis en ervaring rondom dit onderwerp zijn van grote waarde en daarom willen wij je vragen om een korte enquête (maximaal 10 minuten) in te vullen. Onder de respondenten worden vijf vvv bonnen van €25 verloot.

Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met igroen@knov.nl