Oproep

13 juni 2022

De KNOV heeft enkele jaren geleden de visie voor ‘de verloskundige van 2030’ beschreven. Maar wat betekent dit eigenlijk voor jou in je dagelijks werk? Wat is jouw behoefte en die van de cliënt? Hoe zou jij willen dat het werk van de verloskundige in de eerstelijn er in 2030 uit ziet? Dit willen we graag weten. Jouw input wordt gebruikt als uitgangspunt voor de herziening van de richtlijn prenatale begeleiding en voor het project Geboortecentrum van de toekomst. 

Laat jouw stem horen en vul uiterlijk 26 juni deze behoeftepeiling in!  

Vragenlijst cliënten 

Er wordt een vergelijkbare behoeftepeiling uitgezet onder zwangere vrouwen, moeders en vrouwen met een kinderwens. Wil je deze onder de aandacht brengen bij jouw cliënten? Dat zou ons erg helpen! De vragenlijst voor cliënten is hier te vinden. 

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op via prenatalebegeleiding@knov.nl. 

Meer weten over de projecten?

De behoeftepeiling is onderdeel van twee projecten, de nieuwe richtlijn prenatale begeleiding en het project Geboortecentrum van de toekomst. En met het invullen van de behoeftepeiling oefen je hier dus invloed op uit. 

Herziening richtlijn prenatale begeleiding 
De KNOV-standaard prenatale verloskundige begeleiding (2008) is toe aan herziening. Niet alleen omdat de wetenschappelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan de aanbevolen zorg geüpdatet moet worden, maar ook omdat de prenatale zorg onderhevig is aan ontwikkelingen zoals technologie en innovaties, de aandacht op preconceptionele zorg, het debat rondom zorgstrategieën zoals continuïteit van (midwife-led) zorg, centering pregnancy en de ontwikkeling van monodisciplinaire zorg naar integrale geboortezorg van invloed is op de prenatale verloskundige begeleiding.    

Geboortecentrum van de toekomst 
Het project ‘Geboortecentrum van de toekomst’ speelt in op de landelijke ontwikkelingen in de (geboorte)zorg, waaronder het capaciteitsprobleem, concentratie van acute zorg, betaalbare zorg, toenemende werkdruk van verloskundigen en integrale geboortezorg. Hoe kunnen de verloskundigen zichzelf profileren en zichzelf versterken in de regio? Welke rol heeft een geboortecentrum, vrouwencentrum een verloskundigenpost of variaties e/o combinaties hierin? Welke zorg kan er vanuit een centrum vormgegeven worden? Welke zorg wenst de (toekomstige) zwangere/vrouw? Hoe wordt er positief bijgedragen aan een duurzame inzetbaarheid van verloskundigen? Dit zijn enkele vragen die een plek krijgen in dit project. Als eindresultaat van het project wordt een toolkit opgeleverd. De producten/bouwstenen in de toolkit ondersteunen de verloskundigen bij het opzetten of door ontwikkelen van een regionaal eerstelijns of anderhalvelijns centrum. De toolkit maakt je bewust van de keuzemogelijkheden, inspireert en stimuleert je tot innovatief handelen en het (zelfstandig) ondernemerschap. 

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op via geboortecentrum@knov.nl.