Oproep

07 juli 2022

Het tijdschrift van de KNOV, De Verloskundige, komt tot stand in samenwerking met een viertal redactieraadsleden. Dankzij de waardevolle inbreng van deze redactieraadsleden is De Verloskundige een magazine van en voor verloskundigen. Ieder lid heeft ongeveer een jaar zitting in de redactieraad en wordt daarna vervangen door een nieuw redactieraadslid. Momenteel zoeken we in ieder geval één nieuw redactieraadslid dat vanaf eind augustus/september beschikbaar is en één redactieraadslid dat vanaf november beschikbaar is.

Wat?

Taken bestaan uit het bijwonen van redactievergaderingen (vier keer per jaar, online), het bedenken van onderwerpen voor artikelen en het reviewen van artikelen op inhoud en wetenschappelijke validiteit. Voor deze werkzaamheden zijn vacatiegelden beschikbaar.

Wie?

We zoeken een (eerste- of tweedelijns) verloskundige die:

  • bij voorkeur een wetenschappelijke achtergrond heeft (maar dit is geen eis);
  • zich proactief bezighoudt met ontwikkelingen in de verloskunde en geboortezorg;
  • het leuk vindt om mee te denken over de inhoud van De Verloskundige;

Interesse?

Heb je interesse om als redactieraadslid bij te dragen aan De Verloskundige? Stuur een e-mail naar redactie@knov.nl.