Oproep

01 juli 2022

Welke verloskundige wil, namens de KNOV, optreden als werkgroeplid/klankbordgroeplid bij de op handen zijnde richtlijnherziening/ontwikkeling zwangerschapsafbreking?
De NVOG is penvoerder. Meer informatie volgt nog, maar gezien de aanstaande zomervakantie plaatsen wij alvast deze oproep.