Oproep

22 juni 2022

Hecht jij aan de kwaliteit van het verloskundige vak? Wil je graag als eerste op de hoogte zijn van alle congressen en nascholingsbijeenkomsten? Vind je het belangrijk dat de na- en bijscholing voor verloskundigen van kwalitatief goed niveau zijn? Vind je het leuk om hier in een groep van verloskundigen met een diverse achtergrond hierover in gesprek te gaan? Dan zijn we mogelijk op zoek naar je!

De accreditatiecommissie beoordeelt alle bij- en nascholingsactiviteiten van scholingsaanbieders. Samen met 4 collega’s bespreek je de verzoeken tot accreditatie van deze aanbieders en ken je punten toe. Iedere maand kom je (digitaal) bij elkaar om deze verzoeken te bespreken. Aanvragen hebben betrekking op alle onderwerpen die relevant zijn voor de verloskunde.

We zijn op zoek naar verloskundigen die:

  • Het belang van het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het vak hoog heeft staan;
  • Gezien de samenstelling van de commissie bij voorkeur iemand met een wetenschappelijke en/of onderwijskundige achtergrond, al dan niet werkzaam bij een van de verloskunde-opleidingen;
  • Affiniteit met en interesse heeft in bij- en nascholing
  • Ideeën heeft over wat iets een goede nascholing maakt
  • Onpartijdig en onafhankelijk kan oordelen
  • Goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in de verloskunde
  • Een TGB hebben gevolgd, voor het beoordelen van MIO.
     

De accreditatiecommissie vergadert maandelijks, meestal digitaal. Het streven is om 1-2 keer per jaar fysiek bij elkaar te komen. Tussendoor communiceer je voornamelijk per e-mail. Als lid van de commissie ontvang je vacatiegeld en een reiskostenvergoeding voor bijeenkomsten die in Utrecht plaatsvinden.

Heb je vragen over de accreditatiecommissie, dan kun je dit stellen aan Carolien Kijzer. Aanmeldingen voor de commissie kunnen uiterlijk 1 juli 2022 gestuurd worden naar kwaliteitsregister@knov.nl. In de mail geef je aan waarom je dit graag wilt en sluit je je CV bij.

De KNOV is een vereniging voor en van alle leden. We streven naar een zo hoog mogelijke participatie van leden aan commissies, klankbordgroepen en werkgroepen. Dat betekent ook dat we leden vragen in maximaal 2 van deze groepen zitting te hebben.