Oproep

30 mei 2022

Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft ervaring die wijst op zwangerschapsdiscriminatie. Zo komt het voor dat vrouwen worden afgewezen voor een baan of geen promotie of contractverlenging krijgen vanwege hun zwangerschap of moederschap. Ondanks de enorme impact van deze vorm van discriminatie, weet maar 34% van de vrouwen die vermoedelijk zijn gediscrimineerd hun ervaringen als discriminatie te identificeren. Daarnaast trekt maar 11% van de werk(zoek)ende vrouwen aan de bel bij het ervaren van discriminatie. Zo blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet zich onder meer in om de bewustwording te vergroten en vrouwen te helpen om situaties die kunnen duiden op zwangerschapsdiscriminatie te herkennen en de meldingsbereidheid te vergroten. Aangezien verloskundigen dichtbij de doelgroep van zwangeren staan, zouden we (het ministerie van SZW) graag met jullie in gesprek gaan over onder meer de volgende vragen:

  • Is zwangerschapsdiscriminatie een onderwerp wat ter sprake komt tijdens de afspraken met zwangere vrouwen?
  • Is voldoende bekend waar de zwangere naar kan worden doorverwezen voor meer informatie?
  • Zou de verloskundige een (grotere) rol kunnen en/of moeten spelen? En zo ja, op welke manier zou dat kunnen?
  • Zijn er andere manieren om zwangerschapsdiscriminatie nog meer onder de aandacht van de doelgroep te kunnen krijgen?

Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden!

In de aanpak van zwangerschapsdiscriminatie richten wij ons zowel op de werknemer als op de werkgever. Communicatie en bewustwording over rechten bij zwangerschap (en na de geboorte) richting zowel zwangere werknemers als werkgevers is daar onderdeel van. De inzet richting werknemers zit met name op het zo goed mogelijk informeren over hun rechten en over wat ze kunnen doen als ze denken te maken hebben (gehad) met situaties die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. We weten uit onderzoek dat helaas veel vrouwen te maken krijgen met situaties die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie en dat een groot deel van deze vrouwen dit niet als discriminatie weet te identificeren. Omdat de verloskundige heel dicht op de doelgroep staat gaan we graag over dit onderwerp in gesprek.

Praktisch

Het gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 21 juni a.s. Tussen 14:00-15:00 uur organiseren we een digitale sessie, tussen 15:30-16:30 uur organiseren we een fysieke sessie op het ministerie van SZW in Den Haag. Aanmelden kan door een mail te sturen naar mbeelen1@minszw.nl . Aanmeldingen ontvangen we graag zo snel mogelijk en in ieder geval vóór 10 juni. Vermeld daarbij welke sessie jouw voorkeur heeft en voor welke verloskundigenpraktijk je werkt. We zullen het aantal deelnemers beperkt houden, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt een bijdrage te leveren.