Oproep

21 juni 2022

De KNOV wil een aantal verloskundige regio’s ondersteunen bij het implementeren van een gestandaardiseerd beleid rondom glucosebepaling bij de pasgeborene in de eerste lijn. De ervaringen die we hierbij opdoen worden samenbracht en beschikbaar gemaakt voor verloskundigen in andere regio’s. Zo kunnen we leren van elkaar en bijdragen aan gestandaardiseerd beleid bieden aan cliënten. 

Wil je deelnemen aan dit project? Meld je dan als regio of VSV aan door een mail te sturen naar tmol@knov.nl. Aanmelden kan tot 28 juni 2022. 

Graag horen we op welke manier er binnen de regio wordt omgegaan met glucosebepaling bij de pasgeborene en wat de uitdagingen zijn. Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van deelnemers die worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Hypoglycemie

Hypoglycemie is een te lage glucoseconcentratie in het bloed, veroorzaakt door een verstoorde glucosehuishouding. Sommige pasgeborenen kunnen een verhoogd risico hebben om na de geboorte hypoglycemie te ontwikkelen met mogelijk schadelijke langetermijngevolgen. Regionaal verschilt het beleid voor het screenen op hypoglycemie bij de pasgeborene. Hierdoor spelen er bij zorgverleners vragen over welk beleid rondom glucosebepaling bij de pasgeborene in het kader van preventie, screening en behandeling het beste gevolgd kan worden.