Oproep

14 juni 2022

In januari 2020 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en tuberculose (NVALT) de ontwikkeling van de richtlijn Astma en zwangerschap gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Bij deze legt de werkgroep jullie de conceptrichtlijn voor ter becommentariëring. 

Waarom meedoen? 

  • Door jouw commentaar is de verloskundige blik op dit onderwerp gewaarborgd. 
  • Je raakt bekend met de richtlijn.  
  • De werkelijk bestede uren kun je noteren in het Kwaliteitsregister onder 'overige activiteiten' (categorie D).  

Hoe?

Download hieronder het commentaarformulier en mail het ingevulde formulier uiterlijk 25 juli naar iwilsens@knov.nl.