Wetenschappelijk advies over inleiding met Foley-katheter en AROM buiten het ziekenhuis

03 augustus 2021

In 2019 beantwoordden twee wetenschappelijk adviseurs de vraag of er evidence is voor inleiden buiten het ziekenhuis met een ballonkatheter. In 2021 werd deze vraag opnieuw gesteld, met als aanvulling amniotomie door een eerstelijnsverloskundige in de thuissituatie. Dit heeft geleid tot een herziening van het wetenschappelijke advies uit 2019, waarin de nieuwe evidence hierover is aangevuld.

Conclusie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van een Foley katheter in de thuissituatie, gevolgd door amniotomie veilig is en mogelijk zou kunnen leiden tot 33% minder baringen in de tweede lijn, van de inleidingen die in de eerste lijn begeleid kunnen worden. Er zijn aanwijzingen dat bij ca. 85-87% van de vrouwen de baring spontaan op gang komt binnen 12-24 uur na amniotomie, na een Foley katheter, in de eerste lijn. Gebruik van de Foley katheter in de eerste lijn kan een bijdrage leveren aan verlaging van de druk op de geboortezorg in het ziekenhuis en een toename van de continuïteit van de zorg. Bij implementatie van de Foley katheter en aansluitend amniotomie in de eerste lijn, is het belangrijk dat de uitkomsten van deze zorg worden geregistreerd en geëvalueerd, omdat grote studies en peer-reviewed artikelen hiernaar nog ontbreken.

Benieuwd naar het volledige wetenschappelijke advies? Lees het op de pagina Wetenschappelijke adviezen.