Laatste kans om je input te geven: arbeidsmarktonderzoek Master Verloskunde, deadline 31 augustus

18 augustus 2021

Laatste kans om je input te geven: arbeidsmarktonderzoek Master Verloskunde, deadline 31 augustus

18 August 2021

Heb jij al meegedaan met het onderzoek dat nodig is om een Master Verloskunde te starten? Mocht er je er nog niet aan zijn toegekomen, doe dit dan snel, want de deadline voor deelname aan dit onderzoek is 31 augustus.

Hoe ziet het traject richting een master opleiding eruit?

De samenwerkende verloskunde opleidingen (SOV) en de KNOV hebben in 2020 een gezamenlijke visie op de toekomst van verloskunde opleidingen gevormd. Dat heeft geleid tot een ontwikkeltraject voor een HBO-master Verloskunde, als noodzaak om het verloskundig onderwijs aan te laten sluiten op de ontwikkelingen van de toekomst. Een eerste stap in dit ontwikkeltraject is het macrodoelmatigheidsonderzoek. Hierbij wordt de huidige en toekomstige vraag naar master opgeleide verloskundigen op de arbeidsmarkt en de ruimte voor de beoogde opleiding in het bestaande landelijk onderwijsaanbod in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit het Ministerie OCW over de bekostiging van deze nieuwe opleiding.

Meedoen aan het onderzoek

We hebben je op 3 augustus een mail gestuurd met informatie over deelname aan het onderzoek, maar je vindt de vragenlijst ook hier. Vanzelfsprekend worden je antwoorden volledig anoniem verwerkt en wordt voldaan aan de privacywetgeving. Bij voorbaat dank!

Meer weten over de master? Kijk dan hier.