Terugkoppeling Webinar Toekomstbestendig Kwaliteitsregister

28 juli 2021

Op 8 juli vond het Webinar Toekomstbestendig Kwaliteitsregister plaats. Tijdens het Webinar zijn verloskundigen in verschillende break-outsessies met elkaar in gesprek gegaan over het huidige kwaliteitsregister, hoe het kwaliteitsregister kan worden verbeterd en hoe een toekomstbestendig kwaliteitsregister eruit zou moeten zien.

In dit nieuwsbericht lees je een samenvatting van het Webinar. Het plenaire deel van het Webinar is ook opgenomen en is terug te kijken.

De aanleiding voor het Webinar: ‘Waarom nadenken over een toekomstbestendig kwaliteitsregister?’

Het vak van verloskundige is continu in ontwikkeling. De afgelopen tijd zijn er meer vaardigheden bijgekomen. Het is belangrijk om nu alvast na te denken hoe deze een plek krijgen in het kwaliteitsregister, zodat het kwaliteitsregister de kwaliteit van de beroepsgroep waarborgt én overzichtelijk blijft. De beroepsgroep zelf is hier verantwoordelijk voor, maar het is ook goed om te luisteren naar andere stakeholders in de geboortezorg. Zoals natuurlijk de zwangere zelf, maar ook bijvoorbeeld beleidsmakers van de overheid en zorgverzekeraars. In het project vragen we daarom ook naar hun kijk op het vak en de kwaliteit van verloskundigen.

Tijdens het webinar is stil gestaan bij een aantal thema’s die uit de verkennende gesprekken naar voren kwamen. In breakoutrooms is aan de hand van stellingen hierover gediscussieerd. 

Over het proces en betrokkenheid verloskundigen en stakeholders bij het project ‘Toekomstbestendig Kwaliteitsregister’

Na documentstudie, verkennende gesprekken met verloskundigen en het webinar, wordt er in de zomer ook een enquête rondgestuurd naar alle verloskundigen om brede input op te halen over het kwaliteitsregister. In de zomermaanden en september vinden er verdiepende gesprekken plaats met stakeholders uit de geboortezorg en start ook de werkgroep Kwaliteitsregister Verloskundigen om het traject te begeleiden. In het najaar toetsen we alle opbrengsten met de werkgroep, en werken we toe naar een eindrapport waarin een advies over het kwaliteitsregister wordt uitgebracht.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door Merel Venhuizen en Marlijn Althuizen, de projectleiders van het project Toekomstbestendig Kwaliteitsregister. Opmerkingen of vragen n.a.v. dit bericht? Stuur een e-mail naar: toekomstkwaliteitsregister@knov.nl