Eerstelijnscoalitie nog vol in dialoog over uitvoering jaarverantwoordingsplicht (a)Wtza

27 juli 2021

Tijdens het zomerreces hebben Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht. De Kamerleden onderstrepen hiermee het belang van de oproep van de Eerstelijnscoalitie nogmaals met open vizier in gesprek te gaan over inhoudelijke alternatieven om de regeling beter aan te laten sluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg.

In de eerder aangenomen motie van VVD en CDA wordt minister van Ark gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling Jaarverantwoordingsplicht
voortvloeiend uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Dit biedt de kans om
de administratieve lastenverzwaring, uitvoerbaarheid en proportionaliteit wederom
kritisch te beoordelen. Er dreigde een andere lezing van de motie te ontstaan, waardoor een open gesprek over inhoudelijke alternatieven voor de eerstelijnszorg niet meer mogelijk was. Hierna zijn een aantal kritische schriftelijke vragen gesteld door De Vries (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de minister. (De uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 14) | Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Beantwoording kamervragen 3-6 weken

De minister beantwoordt de vragen naar verwachting binnen drie tot zes weken. We houden je op de hoogte van de stappen die we als Eerstelijnscoalitie zetten om ons belang hierin maximaal te vertegenwoordigen.

Kijk ook hier voor meer achtergrondinfo.

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) | LHV
Home | Toetreding zorgaanbieders