Regionale consortia verenigd in netwerk

22 juli 2021

De 7 regionaal werkende consortia hebben zich in een netwerk verenigd. Hiermee bundelen zij hun krachten. Op hun nieuwe website www.netwerkconsortia.nl geven ze aan waar ze als netwerk voor staan. Hier vind je ook ook de contactpersonen en contactgegevens van de regionale consortia.

Het netwerk staat voor:

  1. Het verbinden van kennis en onderzoek met de praktijk
  2. Het bevorderen van samenwerking en kennisdeling
  3. Regionaal werken én een breed landelijk netwerk

Over het ontstaan van de consortia

Naar aanleiding van de sterftecijfers rond zwangerschap en geboorte is in 2008 het stuurgroepadvies ‘Een goed begin’ opgesteld. Dit advies ging over de inrichting van de geboortezorg in Nederland. Hierin stond onder andere dat er over een aantal belangrijke onderwerpen te weinig kennis is. En ook: dat er behoefte is aan een beroepsoverstijgende onderzoeksagenda. Daarom startte ZonMw - in opdracht van het ministerie van VWS - in 2011 het programma Zwangerschap en Geboorte. Het doel: vermijdbare ziekte en sterfte rondom geboorte en zwangerschap terugdringen. Via praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd binnen regionale consortia. De multidisciplinaire en lijnoverstijgende consortia hebben inmiddels een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur opgebouwd. In het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte II worden de regionale consortia verder verstevigd en bestendigd. Samen vormen zij het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg.