KNOV-Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

15 juli 2021

In de onlangs verschenen documentaire ‘Goede Moeders’ wordt gesproken over het doen van meldingen bij Veilig Thuis. Voor verloskundigen is de KNOV-meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ leidend.

In deze (wettelijk verplichte) meldcode is een afwegingskader opgenomen. Dit afwegingskader helpt jou als verloskundige bij het nemen van een besluit over het wel of niet doen van een melding bij Veilig Thuis bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Heb je vragen over de praktische toepassing van de meldcode? Bel dan naar Klarie de Boer, senior programmamanager Juridisch (088-88 83 933), of naar het algemene nummer (088 888 39 99). Ook kan je een e-mail sturen naar info@knov.nl.

Ook interessant om te lezen over dit thema is de column in Arts en Auto van juli 2021 waarbij wordt ingegaan op de vraag of een verloskundige verplicht is om informatie over een cliënte te verstrekken aan Veilig Thuis.