Update Diversiteit, Inclusie en Anti-Discriminatie

08 juli 2021

In 2020 is door de KNOV het statement opgesteld over racisme. Er is vervolgens een werkgroep Diversiteit, Inclusie en Anti-Discriminatie (DIAD) gevormd, bestaande uit leden. Er is in januari 2021 onder leden een korte behoefte uitvraag gedaan met betrekking tot DIAD. De uitkomsten sluiten in grote lijnen aan bij de doelen van het project.

We beginnen met de bewustwording en kennisverbreding op het gebied van DIAD onder verloskundigen. Met als doel dat alle verloskundigen zich thuis voelen bij de KNOV en het uiteindelijk bijdraagt aan gelijke behandeling van alle zwangeren dat moet resulteren in gelijke uitkomsten van zorg.

Resultaatgebieden om dit te bereiken zijn:

  • Scholing
  • Campagne met symposium
  • Handvatten om gesprek aan te gaan in geval van discriminatie, de DIAD commissieleden gaan hierbij optreden als vertrouwensfiguur voor de leden.
  • Het inclusiever en diverser maken van de KNOV, bijvoorbeeld middels het opstellen van een beleidsplan diversiteit en standpunt DIAD, t.b.v. de KNOV en de leden.

We zoeken voor het project een projectleider die specialist is op het gebied van diversiteit en inclusie en die naast de projectleiderstaken samen met de commissie aan de doelen kan werken. Heb jij hier interesse in? Bekijk dan de vacature.