Positief gestemd voor position statement KNOV!

08 juli 2021

Eens per drie jaar, tijdens het congres van de International Confederation of Midwives (ICM), wordt de algemene ledenvergadering van ICM gehouden (de council vergadering). KNOV wordt hier vertegenwoordigd door voorzitter Carola Groenen en beleidsadviseur Liselotte Kweekel.

Op 21 juni vond de virtuele councilvergadering plaats. Tijdens de vergadering discussieerden we mee over de koers en het strategische plan van ICM. Hoe kunnen we de regionale samenwerking zo goed mogelijk vormgeven? En hoe kunnen we inhoudelijke thema’s zoals continuïteit van zorg, leiderschap en gendergelijkheid het beste onder de aandacht brengen en versterken? In deze vergadering worden ook altijd de nieuw ingebrachte position statements besproken.

Position statement door de KNOV

Dit keer diende de KNOV ook een position statement in, namelijk over Midwife-led continuity of care (continuïteit van zorg). De KNOV schreef dit in samenwerking met The Royal College of Midwives (Engelse vereniging voor verloskundigen) en de UNFPA uit New York. Het is een onderwerp dat wereldwijd aandacht heeft en de reacties in de council waren dan ook positief.

Dinsdag 29 juni vond de stemming plaats. En afgelopen week hoorden we dat er vóór is gestemd op ons position statement! Wij mogen er trots op zijn dat we als KNOV het initiatief hebben genomen om dit statement in te brengen.

Waarom dit position statement?

Wij hebben dit statement geschreven, omdat de evidence laat zien dat vrouwen beter baren/ betere uitkomsten hebben en tevredener terugkijken op de zorg als zij continuïteit van zorg kregen. Met dit position statement tonen we het belang en het internationale draagvlak van continuïteit van zorg aan.

Hier vind je de al bestaande position statements van ICM.