Onderzoek arbeidsmarktbehoefte masteropleiding Verloskunde

08 juli 2021

De samenwerkende verloskunde opleidingen (SOV) en KNOV hebben in 2020 een gezamenlijke visie op de toekomst van verloskunde opleidingen gevormd. Hieruit volgt de behoefte aan een masteropleiding Verloskunde om aan te kunnen sluiten bij ontwikkelingen van de toekomst.

KBA Nijmegen voert namens de SOV onderzoek uit naar de arbeidsmarktbehoefte aan de masteropleiding Verloskunde. KBA wil een breed beeld vanuit het hele verloskundig werkveld vormen en vraagt daarom jouw medewerking. Je ontvangt hiervoor via ons (de KNOV) een mail met een digitale enquête.

Heb je de mail (nog) niet ontvangen? Je vindt de enquête ook via de volgende link: https://www.kbanijmegen.nl/survey/index.php/774699. In de enquête kun je doorklikken naar het Beroepscompetentieprofiel met meer informatie over de inhoud van de masteropleiding.

Meer weten over de weg naar een master Verloskunde? Lees dan het bericht dat we hier eerder over plaatsten.