Commissie Co-creatie KNOV/regio’s

01 juli 2021

Vorige week vrijdag 25 juni vond een ALV plaats. Een van de punten op de agenda ingebracht door een aantal leden betrof de instelling van een commissie Co-creatie KNOV/regio’s. Het bestuur vindt ondersteuning en samenwerking met de regio’s erg belangrijk maar had een duidelijk negatief preadvies om dit voorstel niet te ondersteunen. Dit omdat de vorm in dit voorstel een nieuwe structuur neerzet, vertragend werkt en onduidelijkheid in onze vereniging geeft. Maar ook omdat we de nieuwe organisatie net aan het uitbouwen zijn en dan past het niet nu al een nieuwe structuur te gaan volgen.

De ALV heeft voor dit voorstel gestemd

In de ALV is genoemd dat het bestuur dit besluit aanhoudt en de invoering en implicaties op haalbaarheid en financiën door deze commissie laat nagaan en agendeert bij de ALV in november. Het bestuur wil koers houden als het gaat om de ingeslagen weg en daarbij de kern van de verenigingsstructuur overeind houden. Dat is de beste garantie voor verloskundigen om in de nabije toekomst snelle en slagvaardige ontwikkelingen door te voeren in de regio.

Vervolgstappen

Op basis van het ter besluitvorming ingebrachte document om een commissie Co-creatie KNOV/regio’s door het vijftal leden in te stellen, kan het bestuur nog onvoldoende overzien wat dit precies inhoudt voor de vereniging, voor jullie als leden, voor de positie van het bestuur, voor het dagelijks werk van de directie en het bureau, voor de bestuurbaarheid van onze vereniging en voor onze begroting. Graag volgen we dan ook de suggestie die tijdens de ALV is geopperd en hebben wij Berenschot gevraagd naar het ingebrachte voorstel te kijken. Berenschot zal met een advies komen dat we voorleggen op de ALV van november, zodat op alle fronten duidelijk wordt welke consequenties dit voorstel voor de vereniging heeft. De indieners sturen we vragen toe om hun voorstel te verduidelijken, dit is een onderdeel waarop Berenschot een advies geeft.

Uiteraard hebben de directie en het bestuur het signaal van de ALV over meer betrokkenheid van en met de regio heel goed gehoord en past dit in de fase waar we nu zijn. Het bureau werkt nauw samen met onze leden in werkgroepen, commissies en klankbordgroepen voor de uitwerking van het jaarplan. Het bureau begeleidt landelijke bijeenkomsten voor verschillende groepen verloskundigen zoals bijvoorbeeld de studenten, verloskundige werkzaam in het ziekenhuis, in een IGO, in een zorggroep en landelijke bijeenkomsten van regionale vertegenwoordigers. De programmamanagers zijn daarnaast hun werkzaamheden in de regio met al onze leden, alsook bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de regio verder vorm aan het geven.