Update Integrale Zwangerschapskaart

07 juni 2021

MedMij heeft, in samenwerking met BabyConnect en Nictiz, een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de Integrale Zwangerschapskaart binnen de gegevensdienst Geboortezorg.

De oude zwangerschapskaart was altijd afkomstig van één zorgverlener. Met Babyconnect zijn nu nieuwe technieken beschikbaar om de gegevens uit meerdere bronnen, zoals verloskundige, echoscopie en obstetrie samen te stellen. Dit noemen we de ‘Integrale Zwangerschapskaart’. Het liefst raadplegen zij deze gegevens niet meer op papier, maar digitaal in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de gegevens van de Integrale zwangerschapskaart binnen een PGO te laden en in te zien. Hier gaat verandering in komen. MedMij, Nictiz en BabyConnect hebben voor dit traject bepaald dat de gehele Integrale Zwangerschapskaart stapsgewijs wordt ontwikkeld. Dit houdt concreet in dat er op korte termijn al een beperkte, maar stabiele set gegevens binnen de PGO’s beschikbaar komen. In deze set zitten (medische) kerngegevens van de zwangere en haar kind vanuit de verloskunde en de gynaecologie.

MedMij en Nictiz hebben de eerste fase van verkenning met succes afgerond en zitten op dit moment in de testfase, ook wel de proof of concept, van deze stabiele set gegevens. Positief nieuws dus, want na deze testfase komt het daadwerkelijk laden van de gegevens in een PGO snel dichterbij.

Zie de website van Nictiz of Babyconnect voor meer informatie.