Voortgang project Vroegsignalering leefstijl en zwangerschap 

16 december 2020

In de zomer vroegen we jullie om een vragenlijst in te vullen over vroegsignalering van leefstijl.

Respons vragenlijst vroegsignalering op leefstijlthema’s 

Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van wat verloskundigen al inzetten op het gebied van vroegtijdige signalering op leefstijlthema’s, vooral op de thema’s alcohol, voeding en roken. Daarnaast was het belangrijk om een indruk te krijgen welke knelpunten jullie hierin ervaren en waar jullie verbetermogelijkheden zien. Met die inzichten kunnen we in het project Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap aansluiten bij wat verloskundigen belangrijk vinden.

Bedankt!

We ontvingen maar liefst 335 bruikbare vragenlijsten. Dat is een prachtig resultaat vanuit de dagelijkse praktijk. We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname. De vragenlijsten worden op dit moment verwerkt door het Trimbos-instituut. In januari verwachten we de conclusies met jullie te delen.

Expertpanel

Vijf verloskundigen reageerden op onze oproep voor het expertpanel. Met hen gaan we binnenkort aan de slag met de uitkomsten van de vragenlijst. Ook adviseren zij ons over het (door)ontwikkelen van interventietools. 

Als aanvulling op de vijf deelnemende verloskundigen hebben we een cliëntenorganisatie, Zelfbewust Zwanger, benaderd zodat ook een vertegenwoordiging van zwangeren is aangesloten.

Drie toolboxen leefstijl en zwangerschap beschikbaar 

Er zijn al veel materialen rondom deze leefstijlthema’s ontwikkeld. Het is duidelijk geworden dat het overzicht van deze beschikbare materialen nog ontbreekt. Samen met het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut, onze samenwerkingspartners in dit project, hebben we beschikbare materialen op het gebied van leefstijl en zwangerschap verzameld. Je kunt deze materialen gebruiken ter ondersteuning van een gesprek over de leefstijlthema’s. We hebben deze materialen weergegeven in een toolbox per leefstijlthema: Alcohol & zwangerschap, Roken & zwangerschap en Voeding & zwangerschap. De toolboxen kunnen jullie vinden op deze website. Tijdens het project updaten we de toolboxen als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Pilot

Verschillende regio’s hebben interesse getoond om mee te doen als pilotregio in dit project. Het doel is om in de pilot een praktische aanpak te ontwikkelen gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl voor, tijdens en na de zwangerschap. Dit kan gedaan worden door bestaande en nieuw te ontwikkelen producten te implementeren en eventueel (nieuw ontwikkelde) trainingen te volgen. Vanuit de pilot kunnen aanbevelingen worden gedaan, die we kunnen delen met andere regio's. Wij leggen binnenkort contact met de praktijken om een regionaal plan te maken voor de pilotfase.

Contact

Ingrid Bruin heeft haar taken als projectmanager vanwege persoonlijke omstandigheden helaas moeten neerleggen. Sinds medio oktober heeft Angelique Anderson na een warme overdracht haar taken overgenomen.

Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de voortgang van het project. Wil je je ervaringen delen of heb je tips? Wij horen het graag! Mail ze naar Angelique Anderson, projectmanager Vroegsignalering Leefstijl en Zwangerschap via aanderson@knov.nl.