Studie: Impact of midwives

15 december 2020

De Lancet publiceerde op 2 december jl. het onderzoek ‘Potential Impact of Midwives in preventing and reducing maternal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study'
De studie gaat over de impact van verloskundige gedreven/uitgevoerde interventies.

De studie geeft nieuwe schattingen van de mogelijke rol van verloskundigen bij het bereiken van de millenniumdoelstellingen met betrekking tot het verbeteren van de gezondheid van moeders en pasgeborenen. De auteurs identificeerden 31 essentiële interventies die direct invloed hebben op de mortaliteit. De vier interventies met de grootse impact waren:

  1. Het aanbieden van moderne anticonceptiemethoden (voorkomt circa de helft van de sterfgevallen)
  2. Casemanagement van hypertensieve aandoeningen (voorkomt doodgeborenen)
  3. Prenatale corticosteroïden, geassisteerde vaginale bevalling, behandeling van premature baby's, behandeling van neonatale sepsis en longontsteking (voorkomt pasgeboren sterfgevallen)
  4. Hypertensie screening en behandeling, parenterale uterotonica en geassisteerde vaginale geboorte (voorkomt moedersterfte)

De nieuwe studie schat dat wereldwijde levering van verloskundige zorg in 2035 4,3 miljoen levens per jaar zou kunnen redden. In lage en middeninkomenslanden is deze daling het sterkst, maar ook in hoge inkomenslanden is er een positief effect op de maternale en neonatale uitkomsten te verwachten.

Het onderzoek komt op een prachtig moment, als afsluiting van het Jaar van de verloskundige.

Meer informatie