​Uitkering voor zwangere zelfstandige ondernemers

24 oktober 2016

De KNOV onderzoekt of praktijkhouders en waarnemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, alsnog een uitkering kunnen krijgen.

Aanleiding hiervoor is de uitspraak die de Rechtbank Midden Nederland op 23 september 2016 heeft gedaan over het recht op zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Dit specifiek over de periode van 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008.

Kern van de uitspraak is:

"Een vrouw die in 2005 is bevallen, terwijl ze werkzaam was als zelfstandige, heeft alsnog recht op een uitkering of vervangende schadevergoeding, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De vrouw stapte naar de rechter omdat er tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering was voor vrouwelijke zelfstandigen. De rechtbank oordeelt dat dit in strijd is met het VN-vrouwenverdrag en de vrouw gecompenseerd moet worden."

Afwachten uitspraak hoger beroep

Naast de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland heeft zowel de Rechtbank in Rotterdam als de Rechtbank in Amsterdam een uitspraak gedaan over het recht op zwangerschapsuitkering. Anders dan de Rechtbank Midden-Nederland hebben laatstgenoemde Rechtbanken het verzoek tot zwangerschapsuitkering afgewezen. De verwachting is dat in de ene zaak het UWV en in de andere zaak de betrokkene in hoger beroep gaat bij de bestuursrechter.

Navraag bij de VvAA heeft geleerd dat verloskundigen er verstandig aan doen om eerst de uitspraak in hoger beroep af te wachten. Wanneer de bestuursrechter negatief oordeelt dan kunnen praktijkhouders en waarnemers naar alle waarschijnlijkheid geen aanspraak maken op een zwangerschapsuitkering. Wanneer de rechter positief oordeelt dan waarschijnlijk wel.

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben bij de VvAA dan kunt u de zaak wel alvast aanmelden via rechtsbijstand@vvaa.nl. Als u ergens anders verzekerd bent kunt u met de betreffende rechtsbijstandverzekeraar contact opnemen.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met de helpdesk om uw zaak te melden.