MIO-bijeenkomsten ‘Zorgvragen buiten de VIL’ succesvol verlopen

02 juni 2014

Op 27 januari 2014 organiseerde de KNOV een debat over ‘de perfecte geboorte’. Dit debat is voorgezet in de regionale MIO-bijeenkomsten op 7 locaties met meer dan 200 deelnemers in maart en april 2014.

De focus tijdens de bijeenkomsten lag op de volgende vragen: wat betekenen de zorgvragen buiten de VIL voor u en wat roepen ze bij u op? En hoe gaat u als verloskundige hiermee om met respect voor de cliënt en met respect voor uw eigen professionaliteit?

De KNOV signaleert dat verloskundigen in het land in toenemende mate te maken hebben met zorgvragen van zwangeren buiten de VIL. De mate waarin verschilt per regio. Uit de evaluatie van de MIO-bijeenkomsten blijkt dat de intervisiesessies verloskundigen hebben geholpen om na te denken over hoe om te gaan met deze zorgvragen. Er is veel gesproken over hun ethische grenzen. Maar ook de volgende vragen kwamen aan bod: welk belang gaat voor, dat van de moeder of dat van het kind? En waar eindigt de verantwoordelijkheid als verloskundige?

Extra inzet

Zorgvragen buiten de VIL vragen extra veel inzet van verloskundigen: overlegtijd, met de eerste- en de tweedelijn, extra zorgvuldige en uitgebreide dossiervorming, veel tijd besteden aan counselen, een partus doen met twee verloskundigen.

Handreiking ‘Zorgvragen buiten de VIL’

De deelnemers beoordeelden de intervisiesessies met gemiddeld een acht. Uit de evaluatie blijkt dat verloskundigen behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de juridische afhandeling van afwijkende zorgvragen. In hoeverre is het mogelijk om beargumenteerd af te wijken van protocollen? De KNOV is bezig hiervoor een handreiking het maken. Met daarin onder andere een heldere omschrijving van de do’s en don’ts.

Interesse in deze MIO? Geef het door!

Wilt u dat in het najaar MIO bijeenkomsten wederom als thema hebben ‘Zorgvragen buiten de VIL’? Stuur dan een mail naar de helpdesk via Mijn Helpdesk in MijnKNOV. Bij voldoende animo bekijken we of we de MIO weer inplannen.