Vergoeding NIPT voor zwangeren met positieve combinatietest

31 maart 2014

Minister Schippers heeft besloten om de NIPT na een positieve combinatietest te vergoeden voor alle zwangeren ongeacht de leeftijd van de zwangere. Hiervoor is een aanpassing van het Besluit Zorgverzekering nodig.

Het Besluit zorgverzekering kan 1x per jaar aangepast worden. Bij de aanpassing van het besluit vervalt tevens de leeftijdgrens, de vergoeding voor de combinatietest en het recht op invasieve diagnostiek.