Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas online

08 november 2012

Vanaf 6 november 2012 is de website van het Kenniscentrum Dietisten Overgewicht en Obesitas (KDOO) van de Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD) operationeel. Het KDOO verzamelt wetenschappelijke kennis en vertaalt deze om naar praktische adviezen. HEt KDOO ondersteunt en komt op voor de belangen van diëtisten. Deze houden zich actief bezig met de behandeling en preventie van overgewicht en obesitas.


Het KDOO:

  • staat voor de diëtist als dé deskundige op het gebied van overgewicht en obesitas
  • is, als netwerk van de NVD, hét aanspreekpunt voor externe partijen op het gebied van overgewicht en obesitas
  • geeft input aan de NVD waar dat gewenst is
  • reageert actief op misverstanden die in de media naar voren worden gebracht
  • onderhoudt een informatieve website met een publieksdeel en een gesloten deel voor leden
  • houdt publicaties en andere relevante informatie bij op de website
  • organiseert bijeenkomsten voor haar leden, met de mogelijkheid om input te leveren en feedback te geven
  • draagt zorg voor relevante bij- en nascholing
  • is betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren et cetera
  • initieert onderzoek

Website KDOO