Pilot 34 weken huisbezoek afgerond

01 mei 2012

De pilot 34 weken bezoek is afgerond. De KNOV zet deze eerste afgeronde pilot in naar aanleiding van het Stuurgroeprapport “Een goed begin”.

Doel huisbezoek

Het doel van het huisbezoek is niet alleen gericht op de veiligheid en de zorg in de thuissituatie (zoals beschreven door de Stuurgroep). Het huisbezoek is verbreed met de inhoudelijke voorbereiding op de bevalling (naar de visie van de KNOV). Ook voert de verloskundige de medische controles thuis uit waardoor het huisbezoek een consult op de praktijk vervangt.

Bevindingen huisbezoek

De bevindingen van de pilot ondersteunen de KNOV-visie op het 34 weken huisbezoek. Uit de 71 huisbezoeken die door verloskundigen tijdens de pilot zijn gebracht, blijkt dat veel cliënten dit huisbezoek zinvol vinden. Ook de meeste verloskundigen zien de voordelen van het brengen van het 34 weken huisbezoek. De speciaal voor de pilot gemaakte handreiking met een beschrijving van de inhoud en werkwijze van het huisbezoek blijkt goed bruikbaar.

De evaluatie wijst ook uit dat het huisbezoek een uur extra tijd per cliënt vraagt. Gezocht moet worden naar oplossingen hiervoor. Ondermeer daarom kan op dit moment niet verwacht worden dat alle verloskundigen het huisbezoek gaan oppakken.

De andere drie pilots die de KNOV naar aanleiding van het Stuurgroeprapport “Een goed begin” heeft ingezet zijn nog niet afgerond. Die over het zorgplan en de casemanager lopen nog tot eind dit jaar door. De pilot over continue baringsondersteuning is afgelopen. De rapportage hiervan volgt.