Nieuwe vertrouwenspersoon voor eerstelijns verloskundigen

14 april 2011

De KNOV heeft een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld voor eerstelijns verloskundigen. Er zijn nu twee verloskundigen werkzaam als vertrouwenspersoon in de eerste lijn en twee verloskundigen werken als vertrouwenspersoon voor de klinisch verloskundigen. Deze vertrouwenspersonen bieden – op verzoek van de verloskundige- mentale en emotionele ondersteuning bij het ontvangen van een klacht.

Verloskundigen die lid zijn van de KNOV kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon als ze een klacht hebben ontvangen of als ze een klacht dreigen te ontvangen. Met een dreiging van een klacht wordt bedoeld dat de verloskundige officieel (nog) geen klacht heeft ontvangen via de klachtencommissie, maar wel het idee heeft dat dit zou kunnen gebeuren. Dit kan bij de verloskundige voor veel onrust zorgen. Of de klacht daadwerkelijk wel of niet wordt ingediend, is dan niet van belang.

Klinisch verloskundige leden tegen wie een klacht is ingediend bij de klachtencommissie van hun werkgever, mogen ook gebruik maken van de vertrouwenspersoon van de KNOV. Dit geldt ook voor leden die betrokken zijn bij een tuchtprocedure.

De nieuwe vertrouwenspersoon voor eerstelijns verloskundigen is: Sanne Frieling. De overige vertrouwenspersonen zijn: Loulou Schöttelndreiër en Marjan Slinger (voor klinisch verloskundigen) en Josseline Dahler (voor eerstelijns verloskundigen).