Landelijke maatregelen en adviezen n.a.v. de persconferentie 18-12-2021

19 december 2021

Op de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 zijn de maatregelen en adviezen opnieuw aangescherpt om de druk op de zorg te verminderen, de besmettingscijfers te reduceren en de opmars van de Omikronvariant te vertragen.  

In deze update geven we vanuit de Corona werkgroep specifiek voor KNOV-leden de maatregelen en adviezen aan voor jullie eigen praktijkvoering. Deze formuleren we dusdanig uitgebreid, omdat we de Corona routekaart vanaf nu niet meer hanteren.  

We realiseren ons dat deze aanpassingen wéér het nodige vragen van de verloskundige teams, zowel in de professionele als in de thuissituatie. We wensen jullie (en onszelf) de komende tijd veel veerkracht. 

Algemene maatregelen en adviezen

 • Was geregeld je handen  
 • Houd 1,5m afstand 
 • Ventileer je werkruimte 
 • Draag in publieke ruimtes een mondneusmasker 
 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen

Reguliere zorg moet zo veel mogelijk doorgang krijgen, waarbij de zwangere, haar partner/gezin en directe omgeving welkom blijven. 

Draag in publieke ruimtes een mondneusmasker en houd 1,5m afstand

Een open, toegankelijke praktijk is een publieke ruimte. Hierin:

 • draag je zelf een mondneusmasker, 
 • vraag je je bezoekers dat ook in deze ruimte te dragen en 
 • houden personen uit verschillende huishoudens die zich tegelijkertijd in deze ruimte bevinden, 1,5m afstand tot elkaar. 

De spreekkamer van jou als verloskundige (of andere medische beroepen) is géén publieke ruimte. Je hebt hier de keuze tot het dragen van een mondneusmasker als de 1,5m afstand gewaarborgd kan worden. Vindt de zorg binnen 1,5m plaats dan adviseren we als werkgroep het dragen van een medisch mondneusmasker van minimaal type IIR.  

Echo's vallen onder de reguliere zorg, met uitzondering van pretecho's

Als Corona werkgroep van de KNOV geven we alleen adviezen over reguliere zorg. Pretecho’s vallen buiten de reguliere zorg en dus buiten onze adviezen. Voer je pretecho's uit, kijk dan op de website van de Rijksoverheid met informatie over contactberoepen.  

Advies rondom groepsbijeenkomsten  

Het advies is om geen fysieke groepsbijeenkomsten te organiseren of te faciliteren. Een online vorm is wél mogelijk. CenteringPregnancy bijeenkomsten zijn reguliere zorg. Gezien de huidige lockdown adviseren we (in samenspraak met Centering Healthcare Nederland) om deze bijeenkomsten online te organiseren. Datzelfde geldt voor intercollegiale bijeenkomsten, scholingen en vergaderingen (ook op praktijkniveau).  

Triage gesprekken 

 • Vraag je cliënten niet naar de praktijk te komen als zij, of huisgenoten, klachten hebben die kunnen duiden op Corona.  
 • Informeer voorafgaand aan een huisbezoek of er Coronagerelateerde klachten binnen het huishouden zijn.  
 • Draag de juiste PBM als fysiek contact noodzakelijk is.  

Zwangeren met een positieve PCR test

Voor hen is het advies om bij verslechtering van haar toestand contact te zoeken met haar zorgverlener. Vanzelfsprekend inventariseert de zorgverlener welke (aanvullende) observaties en onderzoeken nodig zijn. Is een huis- of praktijkbezoek nodig? Draag ook dan de juiste PBM. 

Ga het gesprek aan met zwangeren over vaccinatie 

De vaccinatiegraad onder zwangeren is waarschijnlijk lager dan in de algemene populatie. Het is daarom verstandig het gesprek met de zwangeren aan te gaan over situaties die de transmissie van Corona vergemakkelijken (geen afstand, drukke plekken, contactberoepen). Je kunt voor de gesprekken gebruik maken van de informatiekaart die de KNOV samen met ketenpartners heeft ontwikkeld.  

Zwangeren blijven de beslissing over vaccinatie moeilijk vinden 

Het advies van de KNOV, NVOG en NVK is om je als zwangere te laten vaccineren. Bespreek (nogmaals) het advies om zich juist als zwangere te laten vaccineren. Het helpt als je bezwaren openlijk met ze bespreekt. Onze ervaring is dat ze het vooral lastig vinden om een juist moment te kiezen.  

Advies voor zwangeren is nog steeds om vanaf 28 weken geen werkzaamheden te verrichten waarbij de 1.5m afstand niet is gegarandeerd 

Voor zwangeren die in zorginstellingen werken, geldt dat zij vanaf 28 weken geen Covid-zorg meer mogen verrichten. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.  

Bespreek de adviezen samen met de zwangere en doe een inventarisatie 

 • Wat is voor haar acceptabel om zichzelf toch extra te kunnen beschermen?  
 • Maak angsten en zorgen bespreekbaar. 
 • Geef aan bij welke mogelijke Corona gerelateerde klachten ze contact op kan nemen met jou als verloskundige.  
 • Heb aandacht voor het welbevinden van de zwangere. Zo kunnen de huidige bezoek- en werkadviezen een behoorlijke impact hebben op de zwangere en/of haar gezin.  

Quarantaineregels voor zorgverleners 

De meest recente quarantaineregels voor extramuraal werkende zorgverleners vind je op de website van het RIVM. We lichten hier een aantal zaken uit:  

 • Er wordt duidelijk benoemd dat quarantaine van een (immune) zorgmedewerker onder voorwaarden opgeheven wordt als de continuïteit van de zorg(instelling) onder druk komt te staan.  
 • Quarantaine van een niet-immune zorgmedewerker wordt niet opgeheven.  
 • Isolatie (wat inhoudt dat de zorgmedewerker PCR positief test) wordt niet opgeheven.