Veel vragen uit de media over Erasmus onderzoek en over zwangeren op de IC

03 december 2021

Naar aanleiding van het onderzoek van het Erasmus dat afgelopen week gepubliceerd is, en de al langere toename van het aantal zwangeren op de IC, komen op het bureau veel vragen binnen uit de media. We horen ook dat journalisten en redacteurs rechtstreeks verloskundigen benaderen. Graag delen we een aantal antwoorden dat de Corona werkgroep recent heeft gegeven aan de media.

  1. Hoe gaan verloskundigen en hun cliënten om met het nieuws dat corona kan leiden tot doodgeboortes? En heeft het invloed op de afweging om wel of niet te vaccineren tijdens zwangerschap?
    De KNOV adviseert zwangere vrouwen zich te laten vaccineren en sluit zich aan bij de uitspraak van de NVOG. 'Aangezien het een klein onderzoek is, zijn uitspraken over het risico op deze zeldzame aandoening nog niet te doen. Uitgebreider onderzoek is daarvoor nodig. Wel weten we dat vaccineren helpt om ernstige ziekte en opname op de ic bij zwangeren, zoals ook bij niet-zwangeren, te voorkomen. Wij adviseren daarom alle zwangeren zich te laten vaccineren. Zie ook het Standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed, waarin we nu ook de boostervaccinatie adviseren.'
  2. Herkent de KNOV dat niet alle verloskundigen het COVID-vaccin actief adviseren?
    De KNOV herkent dat niet alle zorgverleners actief het Corona vaccin bij zwangeren adviseren. De KNOV en haar ketenpartners werken zij aan zij hard aan het informeren van de KNOV-leden en hun cliënten. Zowel de KNOV als de ketenpartners hebben meermaals het advies uitgebracht aan zwangeren om zich te laten vaccineren. De verloskundige counselt haar cliënt met behulp van de informatiekaart en het advies van de KNOV is om te vaccineren. Ze bespreekt de informatie, vragen en eventuele angsten van de zwangere. Ze geeft informatie en uiteindelijk is het besluit aan de cliënt zelf, zo staat het immers ook in de WGBO. 

Word jij benaderd door de media? Lees dan onderstaande tips!

  • Vraag of ze de concrete vraag zo duidelijk mogelijk naar je willen mailen. Dus wat voor artikel of item ze willen maken, wat de insteek is, wie ze nog meer hebben gevraagd om input en wat de deadline is voor jouw bijdrage.
  • Realiseer je dat jij als verloskundige in de media ook de beroepsgroep en daarmee al je collega’s vertegenwoordigd. Dit brengt best een verantwoordelijkheid met zich mee, bijvoorbeeld om zwangeren niet onnodig ongerust te maken.
  • Wil je even overleggen? Neem contact op met onze persafdeling via pers@knov.nl of telefoonnummer 06-58065163, dan denken we graag met je mee.
  • Sta je de media liever niet zelf te woord? De KNOV heeft een Mediapool. Dit is een werkgroep van verloskundigen met ervaring in media optredens. Verwijs de pers door naar de KNOV via bovenstaande contactgegevens en dan vragen wij iemand uit de Mediapool om het over te nemen.